La Quiropràctica

La solució segura, específica i eficient

La Quiropràctica està reconeguda per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com una professió sanitària de primer contacte que s’enfoca en restablir, preservar i optimitzar la Salut i el benestar de forma manual i natural.

Entenem que la Salut és molt més que no tenir malalties. I ens basem en el següent principi:

El cos és capaç d’automantenir-se saludable, autoregular-se per adaptar-se als canvis i autosanar-se, a si mateix.

Aquesta capacitat innata del cos s’expressa gràcies al Sistema Nerviós, que és el responsable de coordinar totes les cèl·lules, òrgans i teixits, i les seves funcions.

La comunicació entre els nervis que surten del cervell i que connecten amb la resta del cos es duu a terme a través de les vèrtebres que formen la Columna Vertebral. Per tant, a causa de la relació directa entre les funcions vitals i la Columna Vertebral, qualsevol interferència en aquestes connexions nervioses afectarà el funcionament normal del cos i la teva capacitat d’estar saludable

Freqüentment la causa d’aquestes interferències són vèrtebres bloquejades, que no es mouen correctament, i les anomenem Subluxacions Vertebrals. Aquestes acostumen a ser silencioses, és a dir, no generen símptomes o molèsties al lloc del bloqueig. No obstant això, amb el temps sí que apareixeran canvis funcionals als òrgans, glàndules i teixits del cos amb els que el nervi afectat està connectat.

Com a Quiropràctics detectem, analitzem i corregim les Subluxacions Vertebrals 

per restablir la correcta comunicació entre el cervell i el cos, 

i així estimular la capacitat fisiològica de l’organisme d’estar saludable i funcionar òptimament. 

Els Ajustos Quiropràctics són:

 • Estudiem 5 anys de carrera universitària per comprendre el correcte funcionament de la Columna Vertebral i la seva relació amb l’òptima funció del Sistema Nerviós.
 • Realitzem l’Estudi Inicial per conèixer al detall i adaptar els nostres Ajustos a cada cas i cada persona. 
 • Per això podem dir que donem un servei de qualitat a embarassades, nadons, infants, adolescents, gent gran i persones amb patologies, malalties prèvies o sense.
 • Localitzem la causa i l’afectació de les interferències nervioses.
 • Apliquem una petita pressió en la direcció concreta als punts precisos de la Columna on hi ha Subluxacions Vertebrals.
 • Els Ajustos Quiropràctics són indolors, no invasius, i tenen un efecte immediat de relaxació i de benestar. 
 • Actuem com a eina preventiva de patologies i malalties a mitjà i llarg termini, perquè entenem la Salut de manera global.
 • Els Ajustos tenen un impacte en el bon funcionament del Sistema Nerviós perquè augmenten la comunicació entre el cervell i el cos.
 • Retornen al cos la seva capacitat d’automanteniment, autoregulació i autosanació.
Comença ara la teva nova vida amb l’Estudi Inicial

Per a qui és la Quiropràctica?

Per a qualsevol persona que vulgui viure al màxim potencial!

Mantenir la nostra Columna Vertebral, l’eix del nostre cos, en bon estat és imprescindible per prevenir i mantenir la nostra salut, ja que permet optimitzar el funcionament de Sistema Nerviós i millorar la nostra qualitat de vida.

Tots podem beneficiar-nos d’una millor comunicació entre el cervell i el cos per a funcionar al 100%! És per això que la Quiropràctica és per a tothom: embarassades, nadons, infants, adolescents, esportistes, adults, gent gran i per a totes aquelles persones que volen gaudir d’una vida saludable i aposten per la prevenció dels problemes de Salut.

D’altra banda, si han aparegut símptomes, bé siguin puntuals o crònics, ens serveixen com alertes per trobar-ne la causa, que habitualment té relació amb una falta de funcionament òptim i, per tant, amb el Sistema Nerviós. És per aquest motiu que hem de prioritzar que la connexió entre el cervell i aquestes zones sigui òptima, per a que el propi cos pugui resoldre els símptomes el més aviat possible.

Evidentment, com que cada persona i cada cas és diferent, cada Ajust Quiropràctic que realitzem és adaptat i individualitzat. 

D’igual manera ho és el Pla d’Acció, ja que el dissenyem per assolir l’òptim funcionament del vostre cos en el menor temps possible, i el basem en casos similars al vostre per determinar quines freqüències de visites, Tècniques Quiropràctiques i recomanacions de Salut han demostrat ser més efectives.

A continuació us detallem alguns dels canvis que hem observat en les persones que acuden al nostre Centre:

Embarassades

 • Reducció de molèsties durant l’embaràs i facilitació del part i el postpart gràcies a cuidar especialment de la Columna Lumbar i la Pelvis, durant els continus canvis que es produeixen en aquests mesos.
 • Augment del control de la musculatura pelviana i disminució de la inestabilitat que pot causar molèsties tipus ciàtica.
 • Uniformitat i disminució de les tensions dels lligaments involucrats amb l’úter, el que es tradueix en més espai pel creixement del nadó.

Nadons

 • Reducció de les distorsions Cranials i de les Cervicals altes, que poden haver estat produïdes durant l’últim trimestre i/o el part.
 • Afavoriment del descans.
 • Millores en l’alletament, les digestions i l’augment de pes.
 • Disminució de la intensitat i/o freqüència de còlics.
 • Regulació del ritme intestinal.
 • Facilitació dels canvis en el creixement.

Infants i adolescents

 • Desenvolupament òptim del cervell.
 • Reforç del control muscular postural, especialment durant les etapes de creixement, en cas de desviació de la Columna i/o quan han de portar motxilles pesades.
 • Millores en la reparació dels teixits lesionats i l’estructura òssia per cops o caigudes.
 • Potenciació de la resposta immunitària normal.
 • Increment de la concentració i l’atenció.
 • Augment del rendiment intel·lectual i acadèmic.

Esportistes

 • Optimització de la coordinació i l’equilibri.
 • Augment del rendiment físic en situacions exigents.
 • Reforç de la consciència corporal.
 • Afavoriment de la recuperació.
 • Disminució de l’activació muscular en repòs.
 • Reducció dels nivells d’inflamació.
 • Increment de la capacitat pulmonar.
 • Millores en la força muscular i la mobilitat.
 • Prevenció de lesions.

Adults

 • Facilitació de la fertilitat.
 • Augment de l’energia,  l’adaptació a l’estrès i l’estat d’ànim.
 • Millora del rang de moviment de la Columna Vertebral Cervical, Dorsal i Lumbar.
 • Disminució dels símptomes associats a hèrnies o protrusions discals.
 • Equilibri entre l’activació del Sistema Nerviós Autònom Simpàtic (en resposta a l’estrès) i el Parasimpàtic (descans, reparació de teixits i digestió).

Gent gran

 • Restauració del correcte moviment del cos, major mobilitat i flexibilitat.
 • Retardament de l’envelliment ossi, el desgast i la degeneració articular. 
 • Equilibri de la postura i la distribució de pes.
 • Activació del cerebel, disminuint així el risc de caigudes
 • Optimització del funcionament dels òrgans i de les funcions corporals.
 • Acompanyament en una vellesa saludable, plena de vitalitat i de benestar.

Servei a empreses

També donem servei a empreses de qualsevol sector, especialment les que tenen treballadors realitzant moviments repetitius, carregant pesos o en postures poc ergonòmiques.

 • Augment de la productivitat.
 • Prevenció de simptomatologia derivada de l’activitat laboral.
 • Modulació de la resposta de dolor, reducció de la intensitat i limitació dels episodis.
 • Disminució de despeses d’hospitalització, medicació, cirurgia i temps de baixa, especialment en treballadors amb mal d’esquena i/o extremitats. 
 • Millor percepció de la importància de la Salut dels treballadors dins l’empresa.