Nota legal Quiropràctica

La Quiropràctica és una professió sanitària reconeguda per l’OMS, i està també reconeguda com a tal en la majoria de països Europeus, com Portugal, França, Itàlia,  Suïssa, Bèlgica, Dinamarca, Suècia, Noruega, o Regne Unit, així com els Estats Units, Canadà, Austràlia o Nova Zelanda.

La formació d’un Quiropràctic de l’Associació Espanyola de Quiropràctica (AEQ) és universitària, amb una durada mínima de 5 anys a temps complet (+300 crèdits ECTS), l’equivalent a més de 7.500 hores lectives i de formació exclusives de Quiropràctica, amb especialitats com Neurologia, Prenatal, Pediatria, Esportiva, Geriatria o Radiologia, entre d’altres. Només els Quiropràctics que posseeixin el títol podran exercir la Quiropràctica. Per aquesta raó, assegura’t que el teu/va Quiropràctic/a forma part de l’Associació Espanyola de Quiropràctica (AEQ).

L’AEQ ha elaborat un dossier científic que recull les publicacions del més alt nivell de qualitat d’evidència científica publicades en revistes d’alt impacte on es demostra l’eficàcia i la innocuïtat de la Quiropràctica en els trastorns de Columna Vertebral i la seva relació amb el Sistema Nerviós. Els serveis proporcionats per Quiropràctics són efectius, amb altíssims nivells de satisfacció en els pacients. I la Salut de la Columna Vertebral és clau pel benestar i la qualitat de vida de les persones.