Política de Privacidad

 1. Dades relatives al Responsable
  1. Responsable Tractament
     – Entitat: QUIROPRÀCTICA LIVING ROOM
     – CIF de l’entitat: 47417579C
     – Direcció de l’entitat: AVINGUDA PARAIRES, 28A 5 3 – (08206) SABADELL
     – Email de l’entitat: HOLA@QUIROPRACTICALIVINGROOM.COM
     – Responsable del tractament: ARIADNA PLANAS MARTÍNEZ
     – Telèfon del Responsable del tractament: 635101625
     – Direcció email del Responsable del tractament: HOLA@QUIROPRACTICALIVINGROOM.COM
 2. Finalitats
  1. En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l’informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, a QUIROPRÀCTICA LIVING ROOM tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:
   1. Prestar-los un servei
   2. Realització de tractaments sanitaris
 3. Termini de conservació de les dades
  1. Les seves dades seran conservades en un temps indefinit, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així mateix les dades seran emmagatzemades el temps necessari per complir les obligacions legals.
 4. Legitimació
  1. La base legal per al tractament de les teves dades rau per consentiment inequívoc.
 5. Destinataris 
  1. Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:
   1. A altres responsables del tractament.
   2. No comparteixo les dades amb tercers.
 6. Drets
  1. Té dret a obtenir confirmació sobre si a QUIROPRÀCTICA LIVING ROOM estem tractant dades personals que el  concerneixin, o no.
  2. Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
  3. En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  4. Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les seves dades. QUIROPRÀCTICA LIVING ROOM deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  5. Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
  6. Si vol fer ús de qualsevol dels teus drets, pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:
  7. Per exercir el seu dret d’Accés feu clic aquí.
  8. Per exercir el seu dret de Rectificació feu clic aquí.
  9. Per exercir el seu dret de Supressió (Oblit) feu clic aquí.
  10. Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament feu clic aquí.
  11. Per exercir el seu dret d’Oposició feu clic aquí.
  12. Per exercir el seu dret de Portabilitat feu clic aquí.
  13. Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: AVINGUDA PARAIRES, 28A 5 3 – (08206) SABADELL adjuntant una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordi facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza pel compte o portal objecte de la teva sol·licitud.
  14. Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del ‘tractament de les teves dades personals.